ČÍŽEK, R. Detekce význačných bodů v obraze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Španěl, Michal

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 25185