ZEMEK, P. Kanonické derivace programovaných gramatik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Meduna, Alexandr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Masopust, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 25247