VANČUŘÍK, P. On-line prodej fotografií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Burget, Radek

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Chmelař, Petr

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 25041