GAZDA, M. Využití paměťové karty SD na platformě FITKit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Vašíček, Zdeněk

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Slaný, Karel

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25081