STŘÍŽ, M. Rychlý průsečík paprsku se scénou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zemčík, Pavel

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 24972