HELLEBRAND, D. Informační systém s fotogalerií a diářem pro sbor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Sehnalová, Pavla

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kunovský, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 25208