ŠABATKA, O. Dolování asociačních pravidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Stryka, Lukáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25388