RIEDL, P. Komponenta grafů pro .NET [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Pajgrt, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Tobola, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 25333