BAČÍKOVÁ, P. Rekonstrukce roztříštěného objektu z úlomků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Španěl, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 25251