ŠENFELDOVÁ, I. Platforma pro automatizované generování informačních systémů - Generátor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Grulich, Lukáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka

eVSKP id 25374