VRTÍLEK, M. Piškvorky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Zbořil, František

Navrhovaná známka

eVSKP id 25475