RICHTER, J. Portace proxy pro zabezpečení elektronické pošty na embedded zařízeni [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Schäfer, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pecho, Peter

Navrhovaná známka

eVSKP id 25314