KUCHTA, O. Podpora MS-NAP pro systém AVG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Trchalík, Roman

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 42820