HORÁČEK, T. Knihovna pro generování čárových kódů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Jošth, Radovan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Řezníček, Ivo

Navrhovaná známka

eVSKP id 42593