BROTHÁNEK, J. MediaDiff - diff pro statické obrázky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Chmelař, Petr

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Mlích, Jozef

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 42789