NĚMEČEK, P. Síťová aplikace hry kanasta [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Stružka, Jaroslav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kněžík, Jan

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 42711