HLÁVKA, O. Konstrukce sufixových polí a jejich využití v bioinformatice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Martínek, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Čermák, Martin

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 42759