BEDECS, J. Částicové systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kajan, Rudolf

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Maršík, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 42555