MATYÁŠ, J. RONJA TWISTER pomocí FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Vašíček, Zdeněk

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kaštil, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 42762