HOLAKOVSKÝ, J. Anotace síťového provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Žádník, Martin

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Novotňák, Jiří

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 42578