DAJČ, J. Generátor informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Ševcovic, Jiří

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Řezníček, Ivo

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 42660