CHOLEVA, O. Demonstrační program konstrukce LL tabulky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Zámečníková, Eva

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Křivka, Zbyněk

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 42877