MATULA, T. Řídicí aplikace pro kamerový dohledový systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Orság, Filip

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Novotný, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 42625