NOVOHRADSKÝ, P. Knihovna pro čtení čárových kódů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubíček, Radek

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Přibyl, Bronislav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 42588