NAVRÁTIL, L. Dynamické vytváření grafických uživatelských rozhraní pro internetové aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kajan, Rudolf

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Svoboda, Pavel

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 42810