ZAJÍC, J. Grafy ve webovém prohlížeči pomocí Javascriptu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Máčel, Lukáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dytrych, Jaroslav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 42678