HERCEKOVÁ, M. Analýza telefonního hovoru mezi dvěma lidmi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Matějka, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Schwarz, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 42719