MATERA, T. Cyklistický/běžecký tréninkový deník využívající GPS data [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubíček, Radek

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Přibyl, Bronislav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 42586