PROUZA, J. Systém pro daňovou evidenci v Linuxu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Tomáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Michal, Bohumil

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 42844