ELIÁŠ, J. Nástroj pro podporu provádění analýzy finančního zdraví firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Květoňová, Šárka

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zámečníková, Eva

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 42501