KORVAS, P. Ochrana softwaru pro Windows proti zpětnému inženýrství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Hruška, Tomáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ďurfina, Lukáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 42765