VALENTA, M. Vyhledávání fotografií podle obsahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Španěl, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Mlích, Jozef

Navrhovaná známka

eVSKP id 42552