MAREK, M. Detekce útoků na službu ssh na úrovni netflow [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Michlovský, Zbyněk

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Barabas, Maroš

Navrhovaná známka

eVSKP id 42709