SYSEL, F. Lehce rozšiřitelný grafový editor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Martinek, David

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 42447