RUSNAČKO, I. Varovný systém do automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanáček, Petr

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Henzl, Martin

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 42388