KOREC, T. Ochrana softwaru pro Linux proti zpětnému inženýrství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Hruška, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zemek, Petr

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 42519