HYPSKÝ, R. Detekce obličejů ve videu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Polok, Lukáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Svoboda, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 42682