VRBENSKÝ, A. Vyhledávání korespondujících objektů ve dvojici snímků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Orság, Filip

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Herman, David

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 42623