MAREČEK, J. Implementation of a Pick and Place Machine in a Siemens S7 Program Language [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoš, Pavel

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šimek, Václav

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 42804