GANCARČÍK, L. Nástroj na testovaní bezpečnosti bezdrátových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurnečka, Peter

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Kačic, Matej

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 42595