POLGÁR, V. Dálkové řízení domácích spotřebičů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanáček, Petr

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kočí, Radek

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 42412