BUREŠ, V. Detekce obličejů v obraze, nezávisle na natočení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Herout, Adam

Navrhovaná známka
F

eVSKP id 34535