PATAKY, Š. Generický online nákupní portál [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Ruttkay, Ladislav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Solár, Peter

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 34829