HREBÍČEK, M. Rekonstrukce pozadí z několika fotografií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Seeman, Michal

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Žák, Pavel

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 34880