MORÁVEK, M. Aerospace - Vizualizace letových dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Chudý, Peter

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bartoň, Radek

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 34739