CHUDÝ, M. Vývojové prostředí pro aplikaci založenou na Java EE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Šuška, Boris

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Burget, Radek

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 34839