KAŁUŻA, M. Rozpoznání pohlaví člověka na fotografii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 34669