BEŤKO, P. Sledování objektu ve videu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mlích, Jozef

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 34625