KLIMENT, R. Podpora extrakce informací ze strukturovaného textu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Křivka, Zbyněk

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Petřík, Patrik

Navrhovaná známka

eVSKP id 34597