NAJMAN, P. Budova Božetěchova 1/2 v Google Earth [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Hruška, Tomáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kupčík, Jan

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 34684